Shkolla Fillore Bedri Tairi

SHFK ,,Bedri Tairi” gjendet në mes te fshatit Svillarë të poshtme. Fshati i takon komunës së Sarajit, respektivisht trevës së Dervenit. Për nga karakteri ekonomik ky lokacion …