• HISTORIKU

  SHFK ,,Bedri Tairi” gjendet në mes te fshatit Svillare e poshtme. Fshati i takon komunës së...

 • MISIONI

  Shkolla jonë inicon dhe nxitë ndryshime që janë udhërrëfyes për krijimin e një...

 • VIZIONI

  Të mësuarit, harmonia dhe prosperiteti i nxënësve të shkollës sonë për një të ardhme...

 • SHKOLLA PERIFERIKE

  Në kuadër të shkollës qëndrore "Bedri Tairi" - Svillare bën pjesë edhe shkolla periferike...

99
NXËNËS
99
ARSIMTARË
99
PARALELE
99
SHKOLLA PERIFERIKE

Visitors

0002348

DREJTORI

Neim Rexhepi, Drejtor i shkollës fillore komunale “ Bedri Tairi “ f.Svillare e poshtme –Shkup

Neim...

KONTAKTI

KONTAKTI

Nr.Tel: 02/2038 858

<p...

MISIONI

Shkolla jonë inicon dhe nxitë ndryshime që janë udhërrëfyes për krijimin e një personaliteti kreativ, të...

VIZIONI

Të mësuarit, harmonia dhe prosperiteti i nxënësve të shkollës sonë për një të ardhme më të...

BASHKËPUNIMET