• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"

MISIONI

Shkolla jonë është mjedisi cili e përkrah zhvillimin individual të nxënësve, i respekton gjinitë, religjionet si dhe përkatësinë e ndryshme të etniteteve

E përkrah ngritjen profesionale të arsimtarëve për realizimin e TIK-ut dhe EKO standardeve të cilat do të mundësojnë mësim cilësor.

Lexo më tepër

Lajmet e fundit

Donacion

Donacion

Bashkëvendasi ynë ILMI ALIU me punë në Gjermani, sot ka gëzuar nxënësit e shkollës sonë nga klasa e I-rë deri […]

Informata rreth nesh

Lokacioni

Svillare e poshtme, Rr.1 Nr.26, 1000 Shkup

Telefoni

Email