RRETH NESH

Shkolla Fillore Bedri Tairi SHFK ,,Bedri Tairi” gjendet në mes te fshatit Svillarë të poshtme. Fshati i takon komunës së Sarajit, respektivisht trevës së Dervenit. Për nga karakteri ekonomik ky lokacion është më tepër bujqësor. Shkolla ka filluar të ndërtohet në vitin 1973. Që prej themelimit të

Më shumë