Neim Rexhepi, Drejtor i shkollës fillore komunale “ Bedri Tairi “ f.Svillare e poshtme –Shkup

Neim Rexhepi, i lindur në f.Svillare e poshtme, Komuna e Sarajit, Shkup. Studimet deridiplomike i kreu në Universitetin Shën Qirili dhe Metodij në Fakultetin Pedagogjik  si dhe në Universitetin Shtetëror të Tetovës në Fakultetin Filologjik  drejtimi Gjuhë dhe letërsi angleze. Posedon çertifikatë për provimin e dhënë për drejtor. dhe përvoje pune 13 vjeçare në arsim. Me mëvetësimin e shkollës fillore komunale “ Bedri Tairi” Svillare e poshtme, më datën 18.10.2016 emërohet drejtor i shkollës.