Në kuadër të shkollës qëndrore “Bedri Tairi” – Svillare bën pjesë edhe shkolla periferike pesëvjeçare në fshatin Svillare e epërme .