Emri Mbiemri dhe Lënda Emri Mbiemri dhe Lënda
1. Nexhati Ameti – Arsimtar i Gjuhes shqipe 1. Atnan Ramani – Arsimtar i Arsimit muzikor
2. Ferhinas Fazli – Arsimtare e Gjuhes shqipe 2. Sejfulla Huneli – Arsimtar i Arsimit figurativ
3. Snezhana Petreska – Arsimtare e Gjuhes maqedone 3. Rexhep Mejdiu – Arsimtar i Gjuhes maqedone
4. Pashe Nexhipi – Arsimtare e Gjuhes angleze 4. Hatmi Ameti –Arsimtar i Shkencave natyrore
5. Ajser Jakupi – Arsimtare e Gjuhes angleze 5. Qamil Haxhiu – Arsimtar i Arsimit teknik
6. Mersije Sulejmani – Arsimtare e Gjuhes angleze 6. Hatixhe Devaje – Arsimtare  e grupit klasor
7. Halil Latifi – Arsimtar i Gjuhes gjermane 7. Melehate Hajdari-Elezi – Arsimtare  e grupit klasor
8. Jahi Ejupi – Arsimtar i Matematikes 8. Makfirete Rexhepi – Arsimtare  e grupit klasor
9. Fadil Ramadani – Arsimtar i Matematikes 9. Suzana Berisha – Arsimtare  e grupit klasor
10. Femi Latifi – Arsimtar i Historise dhe Gjeografise 10. Kefser Iseni – Arsimtare  e grupit klasor
11. Isni Iseni – Arsimtar i Historise 11. Elife Ejupi – Arsimtare  e grupit klasor
12. Medina Selimi – Arsimtare e Gjeografise 12. Shermine Mamuti – Arsimtare  e grupit klasor
13. Remzi Latifi – Arsimtar i Fizikes dhe Kimise 13. Mirvedete Idrizi – Arsimtare  e grupit klasor
14. Metije Fazliu – Arsimtare e Biologjise 14. Safete Demiri – Arsimtare  e grupit klasor
15. Shengjyle Mustafa – Arsimtare e Arsimit qytetare 15. Belkisa Sejdi – Arsimtare  e grupit klasor
16. Ilir Sali – Arsimtar i Arsimit fizik dhe shendetesor 16. Kadri Azizi – Arsimtar  i grupit klasor
17. Adifete Korani – Arsimtare e Informatikes 17. Isni Lutfiu – Arsimtar  i grupit klasor
18. Ismet Ameti – Arsimtar i Arsimit teknik dhe Inovacion 18. Rushit Osmani – Arsimtar  i grupit klasor
19.  Vebi Rexhepi – Arsimtar  i grupit klasor 19. Murat Ameti – Arsimtar  i grupit klasor