• +38970248501
  • oubedritairi@hotmail.com
  • Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"

Statuti

STATUT I SHKOLLËS FILLORE KOMUNALE “BEDRI TAIRI” Svillarë e poshtme,Saraj-Shkup

Kliko për shkarkim