• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"
Donacion

Donacion

Bashkëvendasi ynë ILMI ALIU me punë në Gjermani, sot ka gëzuar nxënësit e shkollës sonë nga klasa e I-rë deri […]