• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"
Lajme
Donacion

Donacion

Bashkëvendasi ynë ILMI ALIU me punë në Gjermani, sot ka gëzuar nxënësit e shkollës sonë nga klasa e I-rë deri në klasën e V-të duke u dhuruar paketa . Ai nxënësve u dëshiroj shëndet dhe suksese në mësime.
Në emër të shkollës e falenderojmë z. Ilmi Aliu për gëzimin që solli tek nxënësit.