• Shkolla Fillore Komunale "Bedri Tairi"

Këshilli i shkollës

ANËTARËT E KËSHILLIT TË SHKOLLËS

1. Nexhmedin Fejzulla Kryetar – përfaqësues nga prindërit
2. Remzi Latifi zv.kryetar – përfaqësues nga arsimtarët
3. Vebi Rexhepi përfaqësues nga arsimtarët
4. Halil Latifi përfaqësues nga arsimtarët
5. Ilir Idrizi përfaqësues nga prindërit
6. Bunjamin Shabani përfaqësues nga prindërit
7. Zemri Dibrani përfaqësues nga Komuna